Geri Dön
  • Mayıs 25, 2023

Cumhurbaşkanımızın 07.03.2023 tarih ve 6909 sayılı kararnamesi kurulan Türk İnternet Medya Birliği’nin 1. Olağan Genel Kurulu, Yönetim Kurulumuzun 24.05.2023 tarih ve 2023/5 sayılı kararı gereğince, Ankara Ticaret Odası Meclis Salonunda (Söğütözü Mahallesi 2176. Cadde No: 1/1 Çankaya/ANKARA) 15.06.2023 Perşembe günü saat 09:30’da aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının 30.06.2023 Cuma günü aynı yer ve saatte, aynı gündemle çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağı hususu; üyelerimize önemle duyurulur.

 

Türk İnternet Medya Birliği

Yönetim Kurulu Adına

Başkan

Dr. Süleyman Hasan BASA

 

 

G Ü N D E M:

1) Açılış ve Yoklama,

2) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3) Divan Heyeti Seçimi,

4) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası

5) Kurucular Kuruluna Üyelik beratı takdimi.

6) Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin seçimi

7) Çalışma Yönergeleri Hakkında Bilgi verilmesi

8) İnternet Medyası Etik Komisyonu (İMEK), İnternet Medyası Gençlik Komitesi (Genç-TimBir) ve Danışma Kurulunun oluşturulması.

9) Türk İnternet Medya Akademisinin Kurulmasının görüşülmesi. (TİMBİR Akademi)

10) İktisadi İşletmenin Kurulması hususunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi

11) Tüzüğümüzün 11.2 maddesinin f, g ve h bentleri kapsamında yapılması muhtemel işler ile ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesi.

12) Dilekler ve Kapanış.

 

Paylaş
Bağlantıyı kopyala