Geri Dön
FacebookTwitter

 

 

TİMBİR KVKK AÇIK RIZA BEYAN FORMU

 

Türk İnternet Medya Birliği (‘‘Birlik’’) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde; üyelik talebinde bulunduğum Türk İnternet Medya Birliğine;

 

  1. Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla birlik veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Birliğin üyelerine ve ilgililerine sunmuş olduğu hizmetler ve yaptığı faaliyetler çerçevesinde gelişmelerden, olaylardan ve etkinliklerden haberdar edilmek ve sair hizmetler hakkında bilgi verilmesi ve benzeri amaçlarla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğine, elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu;

 

  1. İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Birlik tarafından; Birlik çalışanlarına, görevlilerine, ortak proje yürüttükleri diğer kurumsal yapılarak, kamu kurumları ve idari birimler, diğer üyelerine, üye adaylarına, katılacağı federasyon, konfederasyon gibi yapılara, çalıştığı firma, şirket ve diğer oluşumlara, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için işbu ilgililere verilmesine ve paylaşılmasına;

 

  1. Birlik ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Birliğe bildireceğime;

 

  1. KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, okuduğumu ve anladığıma;

 

 DAİR AÇIK RIZAM OLDUĞUNU KABUL VE BEYAN EDERİM.

 

AD,SOYAD    :

KİMLİK NO     :

ADRES           :

E-POSTA       :

İMZA               :