Geri Dön
FacebookTwitter

Misyon & Vizyonumuz

  • Birlik; bir insan hakkı olarak düşünceyi açıklama ve haber alma özgürlüğü bağlamında  basın özgürlüğünü esas alarak;
  • Dünyada bilişim ve internet medyasındaki gelişmelere bağlı sosyal, siyasal, ekonomik, teknolojik yeniden yapılanma süreci yaşanmaktadır. Yirminci yüzyılın son çeyrek döneminde başlayan bu dönemin yapı ve kurumları henüz oluşum ve şekillenme aşamasındadır. Bu anlayışla Birlik, Türkiye ve dünyada hızla değişen internet medyası alanını geliştirmek, gelişmelerden azami katkıyı sağlamak ve ortak platformda yaşanan sorunlara çözüm üretmek, Türkiye’de yayın yapan internet medyasının kurumsal yapılarını geliştirmek, güçlendirmek, çalışanlarının basın kartı, kamu kaynaklarından yararlanması, meslek örgütü oluşturması gibi hedeflere ulaşmak için birlikte hareket etmek amacıyla kurulmuştur.
  • Birlik, bilgiyi toplama, haberleştirme ve yorumlama konusunda dürüst, adil ve cesur, Bağımsız davranmayı ve kamuoyunun bilme hakkı dışında hiçbir çıkara hizmet etmemeyi savunan, Kaynaklarına, konu ettiği şahıslara ve meslektaşlarına saygılı davranmayı ve hesap verebilmeyi temel ilke edinen internet medyası kurumları ve çalışanlarının desteklenmesi için her tür çalışmayı yapmak,
  • Temel insan hakları ilkelerine dayanan, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, millet iradesine de milletin seçtiği idareye de saygı gösterilen, katılımcı demokrasinin yerleştiği, özgür birey ve sivil toplum örgütlerine gerçek anlamda var olma ve düşünce üretip teklifler sunma hak ve imkânlarının hayata geçirildiği, kimsenin ötekileştirilmediği, farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği, üyelerinin haklarını savunan bir internet medyasının birliğinin kurulmasına ve geliştirilmesine katkı sağlamak amacı taşımaktadır.
  • Günümüzde stratejik kaynak olarak kabul edilen internet medyası ve bilişim, bilgi teknolojilerinin sağladığı imkânlarla üretilmekte, sınıflandırılmakta, erişilebilir kılınmakta ve toplumsal ve kurumsal sorunlarımızın çözümünde kullanılmaktadır. İnternet medyasının ülke sınırlarını ortadan kaldırmasıyla bölgesel ve küresel gruplaşmalara dayalı bütünleşme eğilimleri görülmektedir. Diğer taraftan internet medyası, insan hakları, sivil ve siyasi özgürlük gibi konularda siyasal yönetimler üzerinde doğrudan etki uyandırarak yönetimlerin demokratikleşmesine ivme kazandırmaktadır.
  • Dünyadaki tüm bu gelişmelere paralel olarak ülkemizde de internet medyası ve bilişim sektörünün temel özellikleri değişim ve gelişim süreci hızla devam etmektedir.” Ekonomide klasik sektörler yanında bilgi sektörüne bağlı internet medyası ve bilişim alt alanı oluşmuştur. İktisadi duvarların önemli ölçüde ortadan kalktığı, dinamik, yeni ve değişken küresel bir çevre ortaya çıkmıştır. Bilgilenmiş birey vazgeçilmez nitelik kazanmakta ve organizasyon yapıları bilgi-tabanlı, yönetim sistemleri insan-merkezli biçimde yeniden tasarımlanmaktadır. Toplumda değerler ve amaçlar ile ortak mekân ve çıkarlara sahip kişilerin oluşturduğu sosyal gruplar, örgütlenmiş gruplar olarak sivil yaşamda ağırlıklarını ve etkinliklerini göstermektedirler. İnternet medyası ve bilişim teknolojileri beraberinde yeni meslek ve vasıflar getirmektedir. Bu değişim temelde işgücünde sürekli bir öğrenme alışkanlığı istemektedir.
  • Yeni dönem bazı sosyal problemleri de beraberinde getirmiştir: güç, güvenlik, eşitlik, kalite, iş hayatı kalitesi ve demokratik sürecin geleceği gibi birtakım sorunları beraberinde getiren yeni bir politik ekonominin başladığı da görülmektedir.