Geri Dön
FacebookTwitter

BİRLİK ÜYELİĞİ TAAHHÜT METNİ

TİMBİR Kuruluşunda bulunmak ve üyelik taahhüt formunu doldurmak ile başladığım bu süreci, kuruluş anı itibarıyla üye olarak aşağıdaki hususlara riayet etmeyi taahhüt ediyorum:

Birlik Üyeleri;

 • İnsan haklarına, hukuk devleti ilkelerine, demokrasiye, kurucu değerlere basın hürriyetine, ifade özgürlüğüne inanır, mesleklerini bu mecra üzerine inşaa ederler.
 • İnternet medyasının haklarını ve mecranın ürettiği temel etik ve davranış ilkelerini sonuna kadar savunurlar.
 • Haber telifini gözetirler. Bir basın organında özel çabalar ile ortaya çıkmış bir içeriği, içeriği üretenin bilgisini vererek kullanırlar.
 • Medyada üretilen içeriklere dair “kaynak” bilgisi koruma altındadır. Bunu bilir ve bu gizlilik kuralına riayet ederler.
 • Manipültatif içerik üretmezler. Manipülasyon, spekülasyon, dezenformasyon vb içerik paylaşan, bu konuda kaynaklık yapanları kamuoyunun bilgilendirme ve doğru yönlendirme adına kamuoyu ile paylaşırlar.
 • Haber verirken, içerik üretirken asla ve asla, kişileri ve kuruluşları eleştiri sınırları içinde kalarak haberleştirirler.
 • Ötekileştirme, hedef gösterme, itibar suikastı, hakaret, aşağılama, iftira içeren paylaşımlar, haberler ve içerikler kullanmazlar. 
 • Kamunun üstün menfaatinin öngördüğü sınırda kalarak kişisel verileri korur ve özellikle özel yaşama müdahale niteliği taşıyacak bir yaklaşımla haber üretmezler.
 • Bir medya mensubunun saygınlığına gölge düşürebilecek tutum ve davranışlardan kaçınırlar. 
 • İlan ve reklam niteliğindeki yayınları yaparken bu niteliğin açıkça belirterek yaparlar. Gizli reklam, tanırım gibi etik dışı davranışlardan uzak dururlar.
 • Halkın haber alma özgürlüğü ile gerçekleri araştırma yükümlülüğünün dengede tutarak yayınlar yaparlar.
 • Hatalı, gerçeğe aykırı veya görüldüğü gibi olmadığı anlaşılan yayınlardan dolayı kullanılan cevap ve tekzip hakkına azami düzeyde saygı gösterirler ve gereğini en seri şekilde ifa ederler.
 • Medya mensubu olarak, elindeki nüfuzu, yetkiyi ve etkiyi özel amaçları ve çıkarları için kullanmazlar. 
 • Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimseyi “suçlu” veya kusurlu ilan etmezler.
 • Şiddeti, zorbalığı, öfkeyi, nefreti, ötekileştirmeyi, ayrımcılığı, hakir görmeyi özendirici, makul gösterici yayın yapmaktan kaçınırlar.  
 • Yayınlarında hiç kimseyi ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi ve inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamazlar.
 • Toplumun genel ahlak anlayışına uygun, dini duygularını gözeten, toplumsal saygı ve sevgiyi önceleyen, aile kurumunun önemine ve toplumun temeli olduğuna inanan bir politika belirler.
 • Devletin bütünlüğü, kamunun menfaatleri, halkın huzurunu, milletin bölünmezliği ilkelerine riayet ederek içerik üretirler.
 • Medya organları arasında eşitliği esas alır, kendi içindeki sorunları etik kurallar bağlamında ve hakemlik kurumu ile çözmeyi önemserler.

Yukarda zikredilen hususlara riayet ederek,

TİMBİR ailesine katılmak istediğimi beyan ve taahhüt ederim.

Gereğini talep ederim.